Fysioterapi og Fascie Manipulation
v/ Annette Roed Ottosen

 

ULTRALYD

Er lydbølger, som ligger langt over det hørbare område. De tilfører det skadede område energi i form af ændringer i tryk, og giver dermed vævet en mikromassage.

Ultralyd benyttes både ved akut skade og ved overbelastninger af vævet for at øge blodgennemstrømningen og fremme ophelingsprocesserne. Herved understøttes kroppens egne reparationsfunktioner, så ophelingstiden mindskes. Af andre effekter kan nævnes, at smerter og hævelse reduceres, og musklerne afslappes.

Der kan forekomme behandlingsreaktioner som uro og træthed i det behandlede område et halvt til et helt døgn efter behandlingen.

Visse områder skal behandles varsomt, hvis du er gravid, er epileptiker eller har hjerteproblemer.