Fysioterapi og Fascie Manipulation
v/ Annette Roed Ottosen

 

MANUELLE BEHANDLINGER 

Er en samlebetegnelse for mange forskellige teknikker, hvor jeg med specifikke fysioterapeutiske håndgreb kan manipulere, mobilisere, frigøre og udspænde bindevæv, led, muskler og nerver - alt sammen væv, som ikke bevæges optimalt i et område af kroppen.

 

Fascie Manipulation (FM) ad modum Stecco

Er en italiensk udviklet undersøgelses- og behandlingsmetode, hvor der arbejdes med kroppens fascie. Fascien er en sammenhængende bindevævshinde, der ligger under hud og fedtlag, hvor den smyger sig rundt om vores muskler og indre organer.
Vi kender dele af fascien som den hvide hinde, der er omkring en mørbrad.
Fascien er meget vigtig for hjernens opfattelse af smerter, af kroppens stilling og af musklernes spændingstilstand, da fascien er fyldt med nerveender og dermed sender mange signaler til hjernen. Hjernen kan via fascien så igen finjustere spændingen i musklerne, således at vi kan bevæge os glidende og mest økonomisk.

FM kan specielt benyttes ved personer med komplicerede problematikker, så som
- symptomer i flere dele af kroppen
- symptomer, som kommer igen og igen
eksempelvis efter whiplash/piskesmæld, andre nakkeproblemer, ved hovedpine, langvarige bækken- lænde-, skulder-, albue,- hofte-, knæ- eller fod smerter/problemer, ved nedsat bevægelse/stivhed forskellige steder i kroppen, diffuse smerter i kroppen samt ved forstoppelse og andre fordøjelsesproblemer.

For at kroppen kan bevæge sig frit og uden at det gør ondt, skal fascievævet være fleksibelt og kunne glide uhindret i alle retninger.
En stramning/stivhed i fascievævet kan opstå som følge af diverse overbelastninger, skader, inaktivitet, kulde eller stress. Når en fascie bliver stram kan det sammenlignes med den følelse, man kan have, når foret i jakken er syet skævt i - musklerne kan ikke arbejde frit under en stram og stiv fascie og trækket i muskler, led og andet væv bliver forkert. Er fascien stram og stiv får vi ondt eller forsøger ubevidst at ændre bevægemønster,for at undgå smerten. Det er ofte en kortsigtet strategi, for så opstår der med tiden andre overbelastningsproblematikker.

FM består af en grundig undersøgelse af hele kroppen med fokus på gamle og nuværende skader og deres indbyrdes samspil. På baggrund af undersøgelsen foretager jeg en analyse af hvilke dele af fascien, der skal behandles, nemlig dér hvor der er et forkert træk i vævet.
Behandlingen foregår ved at manipulere fascien, dvs en speciel teknik til at løsne og blødgøre vævet. Herefter afgør en ny undersøgelse om evt flere områder skal behandles.
Fascial manipulation må ikke forveksles med led manipulation (knæk), som kiropraktorer benytter sig af.
Der er på verdensplan en stigende interesse for fascievæv og dets funktion og der forskes meget i fascien bl.a. i Italien. Se mere på www.fascialmanipulation.com

 

Ledmobilisering

Et led kan "sidde lidt forkert" eller ledfladerne kan have svært ved at glide optimalt i forhold til hinanden, hvorved leddet ikke kan lave de små bevægelser, som er vigtige for, at leddet fungerer korrekt.

Her kan jeg benytte specifikke fysioterapeutiske håndgreb til at frigøre leddet samt instruere i hjemmeøvelser til rolige selvmobiliseringer af det enkelte led. Da leddet ofte holdes i en yderstilling pga stramt væv, vil det være vigtigt og nødvendigt også at mobilisere/manipulere dette væv for at opnå en langtidsvirkning.

 

Triggerpunkt-behandling

Triggerpunkter er en form for muskelinfiltrationer, som opstår ved overbelastning eller udtrætning af en muskel. Det kan ske som følge af en skade, overbelastning eller som en konsekvens af dårlig holdning over længere tid. Lokalt omkring et triggerpunkt nedsættes blodgennemstrømningen, affaldsstoffer ophobes og der opstår en inflammation (irritationstilstand), som igen bevirker, at smertetærsklen sænkes, så man lettere får ondt. Triggerpunkter kan give smerter i musklen, men kan også give såkaldte refererede smerter, som kan mærkes langt væk fra selve musklen/triggerpunktet.

Triggerpunkter kan meget effektivt behandles med akupunktur foruden triggerpunktmassage, som er en lokal hård massage, ultralyd, udspænding, styrketræning samt holdningskorrektion.

 

Massage

Massage vil oftest være en del af behandlingen - ønsker du udelukkende en afspændende massage, bedes du gøre opmærksom på det ved tidsbestilling. Der findes mange forskellige massageformer, som jeg benytter mig af, bl.a:

Afspændende velvære massage:

Her løsnes muskelspændinger og infiltrationer, muskulaturen blød- og smidiggøres, blodgennemstrømningen stimuleres, affaldsstoffer fjernes og smerter lindres. Afspændende massage virker beroligende og er generelt sundhedsfremmende – effekten kan bl.a. måles på lavere blodtryk, lavere puls, nedsat produktion af stresshormon og bedring af søvnen.

Dyb tværmassage:

Her arbejder jeg mere i dybden lokalt i en muskel, ved en sene eller et ledbånd. Blodgennemstrømningen øges, opheling stimuleres, vævet gøres mere fleksibelt og smerter lindres.

Organmassage:

Organerne er omgivet af bindevæv, som holder organerne på plads. Hvis bindevævet omkring et organ bliver for stramt - eksempelvis efter operation, betændelse eller inflammation (en irritationsproces) - kan blodcirkulationen hæmmes i området og der kan ske sammenvoksninger eller stramhed. Det kan give smerter ved det enkelte organ eller i ryg, skulder eller i lysken. Her kan jeg benytte mig af forskellige specifikke manuelle håndgreb samt instruere i selv-udspændingsteknikker for at fjerne eller reducere spændingerne og smerterne.

 

Udspænding af muskler

For kort eller stramt muskelvæv kan give smerter og bevægeindskrænkninger.

Er muskler blevet for korte eller spændte, kan jeg hjælpe med forskellige udspændings- og afspændingssteknikker, massage samt instruere i aktive udspændinger til hjemmebrug.

 

Nervemobilisering

Ved nogle typer af smerter, kan der være tale om, at en eller flere af kroppens nerver ikke kan bevæges nok og giver smerter ved bestemte bevægelser, hvor nerverne sættes på stræk.

Det behandler jeg ved en specigik massage på de overfladisk beliggende nerver eller ved at lave specifikke mobiliseringer, som bevæger den enkelte nerve. Ligeledes vil jeg instruere i hjemmeøvelser, som medvirker til bedring af nervebevægelsen, så de over tid igen kan klare at blive bevæget og strakte.

 

Primal reflex release teknikker (PRRT)

Ved skader og overbelastninger kan muskler pga. reflekser blive overaktive i et forsøg på at beskytte vævet i området. Hvis disse muskler vedvarer med at være overaktive, kan det vedligholde en smerte i området.

Jeg kan her benytte mig af forskellige manuelle teknikker til at løsne refleksbetingede spændinger i musklerne ved diverse smertetilstande.