Fysioterapi og Fascie Manipulation
v/ Annette Roed Ottosen

 

INSTRUKTION I HJEMMETRÆNING

Du vil næsten altid blive instrueret i én eller flere hjemmeøvelser, som er tilpasset dit problem. Meget sjældent kan kropslige problemer løses alene ved den behandling, du kan få af en behandler. For at få en varig forbedring kræver det næsten altid din aktive indsats med træning og evt. holdningsændring. Træningen kan bestå af:

Styrketræning

Når kroppen har et fysisk problem, vil det ofte give sig udtryk i, at nogle muskler svækkes. Når svækkede muskler skal styrkes, kræver det specifikke øvelser, hvor det sikres, at de svækkede muskler arbejder korrekt og med rette belastning. Laver man forkert eller for hård styrketræning, er der risiko for, at kroppen kompenserer. Ved en kompensering tager de muskler, der i forvejen er stærke over og bliver endnu stærkere på bekostning af de svage muskler, som vi egentlig gerne ville styrke.

Styrketræning kan med fordel gøres som vibrationstræning både i starten af et genoptræningsforløb og senere hen - se dette. Senere i træningsforløbet kan også træning med frie vægte eller i maskiner være en god idé. Da træning med frie vægte stiller større og mere naturlige krav til leddene og musklerne om at koordinere end træning i maskiner, er det ofte at foretrække. Træning med frie vægte kan udføres som bevægelser, vi kender fra hverdagen og sporten, hvorfor den vundne styrke lettere kan bruges af hjernen og kroppen.

Stabilitetstræning

Et led kan være for bevægeligt pga. hypermobilitet, inaktivitet, som følge af en skade eller på grund af forkert brug af kroppen.

Her kan jeg instruere i specifikke øvelser, som skal udføres korrekt, i et roligt tempo og gentages mange gange, hvorved muskelbalancen og musklekoordineringen omkring leddet bedres.

Balancetræning

Det er vigtigt at have en god balance for at bruge kroppen frit og hensigsmæssigt. Er der balanceproblemer, kan jeg instruere dig i forskellige øvelser - som afhængig af hvilket problem du kommer med, kan bestå i at udfordre balancen siddende eller stående eller i at lave specifikke øjenøvelser.

Udspænding

Smerter eller et ustabilt led giver sig ofte udtryk i, at nogle muskler omkring leddet bliver forkortede eller overaktive. Med specifikke udspændingsøvelser til de relevante muskler kan spændingen i musklen normaliseres.