Fysioterapi og Fascie Manipulation
v/ Annette Roed Ottosen

 

Mine tanker bag behandlingen

Grunding og professionel behandling

Med mange års erfaring og gode resultater giver jeg en professionel vurdering af dit problem og lægger derefter en plan for det videre forløb, hvor jeg tilbyder en bred vifte af behandlingsmuligheder.

Mit mål med behandlingen er - hvis det er muligt - at finde årsagen til dit problem og endnu vigtigere at finde frem til den behandling, der ændrer dine symptomer til det bedre. Fremgangsmetoden vil naturligvis afhænge af problemet, men ofte handler det om forskellige metoder til at normalisere leddenes og musklernes funktionsevne samt til at lindre eller fjerne smerter.

Undersøgelse, behandling, information, råd og vejledning er altid i tråd med tidens forskning på området.

Min intention er, at jeg vil levere fysioterapi på højt fagligt plan og søge at hjælpe på en måde, hvor både du og jeg er tilfredse med behandlingen.

Mangler jeg viden og erfaring, vil jeg altid sende dig videre til anden behandling.

Helhedsbetragtning

For mig er det meget vigtigt at se de problemer, du kommer med, som en del af et hele. Ofte er der en sammenhæng mellem måden, du bruger din krop på, det du spiser, din sindstilstand og de problemer, der opstår i kroppen. Det kan f.eks. være, at du har ondt pga. måden, du sidder på, at smerternes årsag ikke kommer fra knæet, hvor de føles, men i stedet fra foden eller lænden eller at kroppen generelt er svækket, fordi du mangler vigtige næringsstoffer. Man ved også, at smerter føles værre, når man er ked af det eller er stresset og derved har et øget niveau af stresshormoner i kroppen.

En kortsigtet bedring kan ofte let skabes, men det er den langsigtede løsning, der for mig er mest interessant, og den involverer ofte mere end bare lige det mest nærliggende.

Fascie Manipulation er et meget interessant og vigtigt redskab til at kunne gennemskue og arbejde med årsagssammenhængen, så behandlingen er baseret på helheden og også har en langtidsvirkning.

 

Forebyggelse

Det forebyggende har også et meget stort fokus for mig. Det gælder både den primære forebyggelse, der kan ske, før man mærker noget. F.eks. ved du, at du er platfodet eller har en dårlig holdning - heldigvis har du ikke ondt nogen steder, men du ved godt, at det formodentlig er hårdt for kroppen på lang sigt. Den sekundære forebyggelse er den indsats, der kan hjælpe dig til at undgå tilbagefald, når du har haft et problem og bedring er indtruffet.

Jeg synes, det er vigtigt at søge at fremme det sunde i stedet for kun at fokusere på det syge. Jo tidligere man går i gang, jo lettere er det at afhjælpe de fleste problemer. Men heldigvis kan også gamle problematikker ofte afhjælpes eller bedres markant.

Hjælp til selvhjælp

Jeg arbejder helst således, at vi i samarbejde finder frem til årsag og fremtidig behandling. For at skabe en vedvarende forbedring i tilstanden, er det næsten altid nødvendigt, at du selv gør en aktiv indsats både i forhold til afdækning af problemet og med at træne. Det kan f. eks. være for at bedre din holdning, styrke svage muskler, udspænde stramme muskler eller bedre balance og stabilitet for at få bedre kontrol omkring leddene.

Passiv behandling - så som massage, mobilseringer, ultralyd eller akupunktur – er alle fantastisk gode behandlingstiltag, men kan kun sjældent stå alene, hvis der ønskes vedvarende forbedringer.

Når du kommer med et problem, kan behandlingen afhængig af problematikken enten bestå i en periode med regelmæssige behandlinger på klinikken med samtidig hjemmetræning eller i sjældnere instruktioner, hvor jeg vejleder dig i, hvad du kan træne hjemme samt giver råd og vejledning til, hvordan du kan hjælpe til i behandlingen af dig selv.

Et vigtigt element er, at blive klar over forskellige uhensigtsmæssige stillinger eller bevægelser, man gør i dagligdagen. Her kan jeg hjælpe dig til at lave øvelser, der er gode for lige netop din problematik. Jeg kan instruere dig, så du udfører øvelserne korrekt og give nye sværere øvelser, når du er klar til det samt informere og motivere dig til at få lavet øvelserne. Du er eksperten på din krop, og du kan gøre meget selv med den rette viden.

Jeg har rigtig god erfaring med at behandle via forholdsvis få instruktioner – det kræver blot, at du er motiveret til selv at træne og har selvdisciplin til at få det gjort – og så behøver det ikke at koste så meget at få hjælp til at komme et skidt videre.

God stemning og tid

Jeg ønsker, at behandlingen kan ske i en afslappet atmosfære, dels fordi det er skæggere for os begge, men også fordi det er lettere at få det godt kropsligt, hvis man tænker positive tanker.

Ro, forkælelse, velvære og livsglæde er vigtige ingredienser til at få det bedre.

Derfor er det også vigtigt for mig, at der er tid nok til behandlingen. Der skal også være tid til at tale om dit problem og til at jeg kan vejlede dig og give informationer. Har du et mere sammensat problem eller flere af dem, kan det være relevant at booke flere tider, for at vi kan komme ordentlig omkring dig.

Jeg håber, vi kan få et rigtig godt samarbejde om at få dig frisk igen.